type a

GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA

• sporządzanie dokumentacji geologicznych i planów zagospodarowania złóż kopalin stałych oraz dokumentacji hydrogeologicznych

• sprawowanie nadzoru geologicznego nad wierceniami geologicznymi i dokumentowanie wyników tych wierceń

• prowadzenie specjalnych badań geologicznych stosownie do zamówienia zleceniodawcy